Αστικός και δομημένος χώρος


Τα πιο όμορφα θέματα βρίσκονται μπροστά σας· είναι αυτά που γνωρίζετε καλύτερα.
Auguste Rodin "Διαθήκη"