Ίχνη-Αποτυπώματα


Υπάρχει μια ταπεινή ακρίβεια· αυτή της φωτογραφίας και του εκμαγείου. Η τέχνη δεν αρχίζει πάρα με την εσωτερική αλήθεια.
Είθε όλες οι φόρμες σας, όλα τα χρώματα σας, να μεταφράζουν αισθήματα.
Auguste Rodin "Διαθήκη"