Σχετικά με τη φύση


Είθε η φύση να είναι η μονή σας θεά. Σ΄ αυτή να έχετε μια πιστή απολυτή.
Να είστε σίγουροι πως δεν είναι άσχημη ποτέ και να περιορίσετε τη φιλοδοξία σας στο να της είσαστε πιστοί.
Auguste Rodin "Διαθήκη"