Σχετικά με τον άνθρωπο


Η τέχνη είναι ένα υπέροχο μάθημα ειλικρίνειας.
Auguste Rodin "Διαθήκη"